mexjay.punt.nl
Laatste artikelen
Nog een paar weken en dan is ze er weer. Of het nu echt zendingswerk geweest is, daar kun je nog over discussieren. Maar ze heeft er in ieder geval aan geroken. Ze is welliswaar in beschermde omgeving geweest, maar ze heeft het geproefd, gesmaakt en ervan genoten, niet zozeer om de omstandigheden maar om inzicht te hebben in het werkgebied van de zendeling. De omstandigheden met aanzienlijk minder luxe en privacy heeft ze boven verwachting doorstaan. Ik heb niet gemerkt dat ze ook maar ergens bang voor is geweest. Ik denk hierbij aan het gevaar van slangen, spinnen, muggen, taal. verontreinigd water enz. Maar ook de geestelijke atmosfeer in de jungle kan beklemmend werken. Ik ben blij dat alles tot zover goed gegaan is. Ik hoop dat deze ervaring volwassenheid geleerd heeft in het geloof. Eigenlijk weet ik wel zeker dat het zo is. Ze is nergens voor om gaan liggen dat geeft aan dat ze een sterk karakter heeft. Ze heeft het avontuur gezocht en gevonden en de uitdaging volbracht. Ze wil dienstbaar zijn en heeft werk daarin gevonden. Ik verwacht een compleet mens te ontmoeten op Schiphol. Nou ja, ik ben gewoon trots op mijn dochter.
Lees meer...
Elke keer als we Marleen op skype spreken dat ben ik blij, verrast dat ze thuis mist. Toen de hele onderneming nog moest beginnen beweerde ze met grote stelligheid dat ze geen last van  heimwee zou hebben. Wij als ouders waarschuwden haar, dat ze zich wel eens kon vergissen. Het is normaal dat je naar huis verlangt als je een half jaar op reis bent. Of.. je moet het thuis erg slecht gehad hebben, of je bent geen normaal functionerend persoon. Thuis is de plek waar je jezelf kunt zijn, thuis heb je een plek voor jezelf, thuis kun je ruzie maken zonder dat je averij oploopt. Het komt altijd weer goed. Maar er is nog een verlangen dat in de mens werkt, dat is het verlangen om zichzelf te doorgronden. Hij voedt zich met succes, met rijkdom, met aanzien, met gezag. Hij spiegelt  zich aan de ander in een soort van, aan het oog onttrokken, wedstrijd. Hij ligt voortdurend in strijd met zijn zorgen. Kon hij maar zorgeloosheid kopen dan zou hij het doen. Welvaart levert geen zorgeloosheid, het levert problemen van een andere orde. Geloof levert zorgeloosheid in zijn pure vorm. Ik beweer niet dat geloof geen problemen kent. Geloof kan alle problemen aan. Wij moeten leren erin te leven. Marleen is op weg om zorgeloosheid aan andere volken te brengen. Dat is niet brengen van een succesformule maar het geven van inzicht en autoriteit die we van God hebben ontvangen. Elke keer als het geloof je door moeilijkheden heen geholpen heeft dan ervaar je het weer. Je bent even thuis geweest.
Lees meer...
Soms probeer ik mij in te leven wat het is om een keus te maken tussen een goede baan in de maatschappij en zendeling worden. In de praktijk zal dat eigenlijk niet voorkomen. Gewoon omdat, zodra de keuze zich voordoet, er al een zendeling in je zit en de keuze al gemaakt is. De uitvoering ervan ondervindt alleen veel tegenwerking doordat de zekerheid die onze maatschappij biedt veel gewicht in de schaal legt. Verder moet je alle lijntjes doorknippen die je verbinden met iedereen die je graag bij je in de buurt hebt. Ik probeer mij wel eens voor te stellen hoe het zou zijn als we in Mexico zouden zitten. Ik zou ze kunnen helpen met het onderhoud van het gebouw. Ik kan lesgeven. Niet dat ik daar nou zo enthousiast over ben. Het geeft alleen weer hoe moeilijk het is een voorstelling te maken van wat daar nodig is en wat ik kan brengen. Afgelopen zondag hebben we iets gezien en gehoord over hulp in Indonesië. Als je de nood ziet dan wil je meteen welvaart brengen, overvloed in plaats van tekort. Maar wat is voor die mensen overvloed? Voedsel, kleding onderdak en onderwijs is voor hen overvloed. Iets dat in onze maatschappij nauwelijks nog gewaardeerd wordt. Als ik daar in gedachten mee bezig ben, dan verplaats ik mij erheen en ervaar een ander soort waardering dan ik nu gewend ben. Het is een andere invulling van het "nuttig zijn". Je wordt niet betaald in harde munt maar in het zien van verbetering. Misschien zit er toch een zendeling in mij. Als de keuze zich aandient dan........
Misschien als ik 65 (67) ben.
Lees meer...
Als je je een tijdje met het geloof hebt beziggehouden, dus meer dan op zondag naar de kerk gaan, dan begin je inzicht te krijgen. Inzicht in een totaal andere levenshouding alsof je deelneemt aan een andere maatschappijvorm. Je gaat er op vooruit in de wijze waarop je in het leven staat. Niet, dat ik geen fouten meer maak, het is vooral een verandering waardoor je eerder spijt krijgt van de dingen die je verkeerd gedaan hebt. Je bent er meer mee bezig om op de belangen van een ander te letten. Je zou dit een moderne bewoording kunnen noemen van "je naaste liefhebben als jezelf". Toen ik de stukjes van Marleen las, viel mij de manier, waarop ze over de "vieze mannetjes" sprak, op. De eerste gedachte die in mij op kwam was de zorg om haar veiligheid. Nu ben ik mij bewust van de kloof tussen arm en rijk, tussen zwerver en koning. Het verwondert mij dat God om ons allemaal geeft. Voor Hem is elk mens waardevol. God houdt zijn armen naar ons uitgespreid. Nu wij nog naar elkaar. Als het willen er is dan volgt het kunnen op de voet. Marleen is in ieder geval onderweg.
Lees meer...
Onze zoon was, na lange tijd, woensdag weer eens op bezoek. Het is natuurlijk toevallig dat hij iets nodig had. Allereerst was hij natuurlijk in ons geínteresseerd, hoe het met ons gaat enzo, en niet in dat wat hij nodig had. Zo zijn zoons! Ik heb hem gevraagd of hij er nog wel eens aan denkt om mee naar de kerk te gaan. "Neu..", was het antwoord, "ik houd mij de laatste tijd helemaal niet met het geloof bezig." In het verleden is het gebleken dat de uitdrukking "nood leert bidden" in zijn leven waarheid is. Alleen is dit niet het bidden dat ik verkies.  Nood leert niet bidden! Interesse hebben in God, dat leert bidden. Ik verbaas mij wel eens over het feit dat kinderen in een gezin zo kunnen verschillen. Ik beweer niet dat de een beter is dan de ander. Het is ook niet zo, dat ik de weg die Marleen in haar leven gekozen heeft beter vind dan die van mijn zoon. Als ik moest kiezen tussen de avontuurlijke, gevoelsmatig onzekere weg van Marleen en de wat behoudende, minder avontuurlijke weg van mijn zoon, dan zou ik voor de meest veilige weg kiezen. Ik moet alles kunnen overzien, ik moet kunnen berekenen wat de gevolgen zijn als er iets niet volgens verwachting gaat. Ik wil op alles voorbereid zijn. Dat is gebrek aan geloof. Ik weet het. Ik hoop dat Marleen voor haar leven goede keuzes maakt, ik hoop dat mijn zoon goede keuzes maakt. Ik hoop dat ik goede keuzes maak. Alle drie mijn kinderen zijn mij dierbaar en ik heb bewondering voor de manier waarop ze in het leven staan. En ik weet dat het hun goed zal gaan op hun levensweg omdat ik iets van God begrepen heb. Dat is geloof.
Lees meer...
Marleen is al weer 3 weken van huis. We hebben zo onze verwachtingen gehad en volgen nu de gang van zaken. Niet om gelijk te krijgen maar om te zien hoe ze zich ontwikkelt. Ze redt het, dat weten we zeker. Wij hebben als gelovige in de afgelopen 30 jaar een verandering doorgemaakt in zienswijze op het leven, maar ook in onze houding ten opzichte van het leven. Geloven is leren, begrijpen en toepassen. We zien dat deze ontwikkeling opgestart is. In de stukjes die Marleen schrijft, komt dat duidelijk naar voren. Het plan, dat de mens met zijn leven heeft, ligt meestal niet op een lijn met de bedoelingen die God heeft. Logisch, er is geen mens die aan de hemelse maatstaven kan voldoen, en er is geen mens die God volledig begrijpt. Daarom is er ook sprake van geboren worden in hemelse omgeving. We groeien als het ware op onder hemelse, en aardse omstandigheden. Dat geeft conflicten in jezelf en vaak met je omgeving. We leven in een cocktail van eigen belangen en Gods belangen. De bedoeling is dat de mens compleet wordt zoals vanaf het begin bedoeld is. Marleen gaat de zending in. Zending is een beladen begrip, waar veel misverstanden over bestaan. Het is niet de bedoeling dat iemand een bepaalde levensvisie opgelegd krijgt. In diepste wezen moet ieder mens verteld worden van het reddingsplan dat zo'n 2000 jaar geleden opgestart is. Het is een soort evacuatieplan waarbij de mensheid naar een andere vorm van bewustzijn geleid wordt. Een vorm van bewustzijn waar de mens voor bedoeld is. Marleen en ik hebben er in de auto lange gesprekken over gehad. Ze heeft regelmatig te kennen gegeven dat ze hier een preek over wil houden. Nu gaat ze het de mensen vertellen. Het fascineert me dat jonge mensen over de rand van deze werkelijkheid willen kijken, en dat ze zich niet willen verdiepen in zaken die zo aan de oppervlakte liggen zoals bijvoorbeeld rijkdom, succes en roem, die wel lekker aanvoelen maar geen garantie geven voor een goed leven. We weten allemaal dat er meer is, maar wij zoeken er niet allemaal naar of we stellen het uit. Marleen is een indrukwekkende zoektocht begonnen, misschien volgen we haar nog eens...
 
Goos
 
 
Lees meer...
Vandaag gesprek gehad met Jim over het financiëel ondersteunen van Marleen door onze kerk. Als medebestuurslid moet ik me ook vóór of tegen uitspreken. Op zich niet zo'n moeilijke keus als het om je dochter gaat. Maar ook in deze situatie moeten we objectief zijn. De kerk is er immers niet voor om allerlei vakantiereisjes te financieren. Ik was blij met de woorden van Jim. Hij zei dat het ook in belang van de gemeente is als mensen mentaal, geestelijk gevormd worden zoals dat bij JmeO het geval is. Dan spreken we nog niet eens over zending die er ook aan zit te komen.
Als ouders blijf je altijd je kinderen achtervolgen met een wat kritische houding. Ze zijn nog jong en hun plannen kunnen bij de dag veranderen. Wat is de koers vandaag en is dat morgen nog net zo?  Marleen is ook wel eens van koers veranderd. Maar nu ligt ze voor mijn gevoel volledig in de goede richting. Het bemoedigt ons dat Marleen zich niet veilig nestelt in het vertrouwde. Ze mengt zich in de groep met alle nationalteiten, ze spreekt tegen de verdrukking in engels met iedereen, ze leert spaans. Kortom ze maakt internationaal vrienden. Ze is aanwezig, ze doet mee, ze ontwikkelt zich, ze komt er wel.
 
Goos
 
 
Lees meer...
Tja, als ik de foto's van die meiden zie, dan bekruipt me toch het miezerige gevoel dat dit geen zendelingen zijn. Want onwillekeurig ga je ervan uit dat de weg van een zendeling geplaveid is met beproeving. Bespotting, stokslagen en gevangenschap zijn de beproeving die Paulus moest doorstaan. Onze zendelingen zitten in L.A. op een terrasje in een luchtig T-shirtje. De enige onzekerheid die ze hebben is de eindbestemming van de metro waar ze inmiddels in hebben plaatsgenomen. Of hadden ze zich maar gehuld in een kameelharen jas en aten ze maar sprinkhanen, zoals Johannes de Doper dat deed, in plaats van patat.
 
Ik ben blij dat de tijden veranderd zijn. Het is goed om te zien dat ze genieten. We weten en kunnen tegenwoordig zoveel meer dan vroeger. We hebben zoveel meer mogelijkheden om hetzelfde werk te doen. Bovendien het echte werk moet nog beginnen. Ik geniet van die berichten van Marleen waarin ze, zonder het te weten, blijk geeft van haar avontuurlijke karakter. In een metro stappen zonder de eindbestemming te kennen? Dat zou ik niet kunnen. Ik moet op z'n minst weten of er een mogelijkheid is om op de basis terug te keren en zo ja hoe, en hoe laat.
Ik voel nog mijn wanhoop, toen ik onze outo moest parkeren op Schiphol. Zoveel mogelijkheden, zoveel manieren om het verkeerd te doen, zoveel borden, pijlen, en mensen om ons heen. En dan nog maar te zwijgen over het terug vinden van onze auto!!
 
Marleen, red je het nog?
 
Goos
 
Lees meer...
Geloof is een gave. Net zoals gevoel voor muziek. Iedereen heeft het ontvangen maar niet iedereen ontwikkelt het. Geloof is een gave die je in beweging zet om God te zoeken. Als ouders hebben we Marleen beproefd om te onderzoeken wat haar doelstelling is. Is geloof haar drijfveer? Wil zij functioneren onder Gods leiding? Natuurlijk hebben wij daar nog geen volledig beeld van. Gaandeweg zal het duidelijk worden. Maar wat we ervaren hebben in de ontwikkeling van de plannen van Marleen is, dat ze lef heeft om de platgetreden paden te verlaten, de zekerheden van onze maatschappij heeft zij aan de kant geschoven. Zij heeft de hele onderneming zelf bekostigd, en daarbij zelf alle kosten voor verzekeringen, kleding enz. ook gedragen. Daarbij liet ze wel eens horen dat ze ook graag op zichzelf zou willen wonen en graag zelf een auto wilde hebben. We hebben hieruit opgemaakt dat ze wel erg gemotiveerd was om naar Mexico te gaan, ze heeft zich namelijk wat ontzegd, het heeft haar in alle opzichten wat gekost. Ik herken hierin een gedrevenheid die van binnenuit komt, precies zoals geloof werkt. Dat vervult mij met trots, en dat overtuigt mij dat ze op een goede manier met haar leven omgaat.
 
Marleen en Otniëlle zitten nu in Los Angeles. Ze hebben even een week "ter voorbereiding" gepland. De reis is goed verlopen. Ze heeft al een paar keer gebeld, ge-sms-ed en ge-chat. We zien foto's verschijnen, op het beeldscherm, van zonnige oorden. Foto's met daarop een strak blauwe hemel en hoge gebouwen. Ze kan Hollywood zien vanuit haar hotel.
Het is daar zo'n 25 gr C. en ze hebben het goed naar hun zin.
 
 
 
  
 
 
Goos
 
Lees meer...
Het is een bijzonder kind, en dat is ze! Waar leeftijdsgenoten in openbare gelegenheden tegen elkaar opbieden in drank, seks en drugs, daar zit zij teruggetrokken op haar slaapkamer in haar eigen wereldje waar ze het opperbest naar haar zin heeft. Onze Marleen, de jongste van het stel, zoekt, vindt en onderneemt. Ze twijfelt niet. Gaandeweg zoekt ze richting in haar leven, vindt ze er één die strookt met haar levensvisie dan volhardt ze op die weg, anders verwerpt ze zonder meer die richting en zoekt opnieuw net zolang tot haar doel bereikt is. We hebben regelmatig gesprekken gehad over dit onderwerp. Hoe meer we tegen haar plannen inbrachten des te meer raakte ze overtuigd dat ze een goede keus gedaan had. Nu is het niet zo dat al haar plannen goed uitgepakt hebben, maar we kunnen wel stellen dat alles wat ze in de afgelopen tijd ervaren heeft een positieve bijdrage levert voor de volgende stappen die ze gaat ondernemen.
 
Het is zover, Marleen gaat naar Mexico. Ze wil daar een D.T.S. opleiding volgen.
(D.T.S.= Discipel Training School) Een opleiding waarbij je onderwezen wordt in het leren en onderhouden van de bijbelse principes. Om die vervolgens weer door te geven aan anderen, Zending dus. Een van de dingen die je leert is de stem van God te verstaan. Voor niet gelovige mensen is dit misschien een onmogelijke opgave, bij de moderne christen is dit een onmisbaar gegeven. Zonder geloof geen stem van God, zonder de stem van God is er geen geloof. Zo kwam Marleen, ongeveer een jaar geleden tijdens het avondeten, met de mededeling dat zij gelooft dat God van haar vraagt de D.T.S. te volgen. Waar wist ze toen nog niet. Het zou best Afrika, Australië of een ander continent kunnen zijn. In die tijd was ze erg onder de indruk geraakt van het leven in Zuid Afrika. Ze heeft daar kennis gemaakt met het leven van kinderen in de sloppenwijken. Dat heeft haar erg aangegrepen. Destijds had ze het er regelmatig over, een kindertehuis te beginnen. Nu spreekt ze over verloskundige werkzaamheden. We zullen wel zien wat het wordt.
 
Net als bij ons aardse leven moeten we vanaf onze geboorte leren de stem van onze ouders te verstaan en te begrijpen. Dat is net zo bij onze hemelse geboorte. We herkennen al vroeg de stem van God maar we begrijpen die nog lang niet altijd. Zo plaatsten wij ook vraagtekens bij de plannen van Marleen, vooral omdat het haar toekomst betreft. Ze is 24 jaar, dat betekent dat er niet zoveel tijdruimte meer is om een vakrichting te kiezen en zich daarin te ontwikkelen. In alle discussies bleef ze bij haar standpunt. Ze heeft plannen gemaakt, ze heeft ervoor gewerkt en gespaard, ze heeft zich heel veel ontzegd. Daar zijn we als ouders trots op. Er rust zegen op haar plannen dat zien we als een bevestiging. Ze heeft een besluit genomen, waar ze met hart en ziel bij betrokken is. Wij hebben als ouders vrede met haar keuze. Wij volgen met belangstelling de ontwikkelingen in haar leven. We zullen haar steunen waar we kunnen. Ook de christengemeente waartoe wij behoren steunt haar en dat geeft ons ook de nodige zekerheid dat zij een goede weg is ingeslagen.
Ze is een geloofsavontuur begonnen en zal het tot een goed einde brengen. Ze zal in tussenliggende tijd veel leren over zichzelf en over het leven met haar geloof. De ervaring die ze nu opdoet zal de verdere loop van haar leven bepalen. Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
 
Goos
 
 
Lees meer...
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl